“ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา”ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูศศิวรรณ จันทยุง ในวันที่ 30 กันยายน 2565เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมกาหลง เตชวัณโณ โรงเรียนบ้านเขาแหลม