เลื่อนเปิดเทอม

ประชาสัมพันธ์
📍ด้วยความห่วงใยจากผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านเขาแหลม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ยังมีความรุนแรงอยู่ จึงจะจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ ผสมผสาน on-air , online , on-demand และ on-hand ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

สอบถามได้ค่ะ