13 ต.ค.64 วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 📍🙏🏻วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์.. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแหลม#เรารักในหลวง💛#เขาแหลมร่วมใจ

สอบถามได้ค่ะ