17 พ.ย.64 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแหลม ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer รอบที่ 2

นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแหลม ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer รอบที่ 2 ณ หน้าห้องประชุมทานตะวัน