25 ต.ค.64 ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนบ้านเขาแหลมประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ Online และ On hand และรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จนกว่าจะดีขึ้น