31 ต.ค.64 ประกาศ…

ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ให้เฉพาะผู้ปกครองมารับอุปกรณ์การเรียนและเอกสารประกอบการเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาแหลม

สอบถามได้ค่ะ