4 ต.ค.63 ตักบาตรเทโวโรหณะ

ท่านผู้อำนวยการ ไกรรักษ์ โชติรัตน์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ กับชุมชนหมู่บ้านเขาแหลม บ้านวังทอง เทศบาลตำบลวังทอง ส่วนราชการในท้องถิ่น และร่วมกันปลูกป่า ณ วัดถ้ำทานตะวัน

สอบถามได้ค่ะ