4 ต.ค.63 ต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนบ้านเขาแหลม ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 2 ท่าน
นางสาวขวัญชนก เสริมสมบูรณ์ เอกคณิตศาสตร์
นางสาวพุดธิดา ทับทอง เอกปฐมวัย

สอบถามได้ค่ะ