8 ต.ค.64 ส่ง ผอ. ไกรรักษ์ โชติรัตน์

ผอ.อานนท์ คงเกตุ และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาแหลม ได้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองผักขม ของ ผอ.ไกรรักษ์ โชติรัตน์

สอบถามได้ค่ะ