8 พ.ย. 64 อบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ผอ.อานนท์ คงเกตุ และคุณครูธีรวัต สายยศ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนวัฒนานคร

สอบถามได้ค่ะ