ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านเขาแหลม อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ที่อยู่ เลขที่ 478 หมู่ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27250

E-Mail : khaolaem@sk1edu.go.th
โทรศัพท์ : 039-497-766

สอบถามได้ค่ะ