ผู้บริหาร

นายอานนท์ คงเกตุ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม