ผู้บริหาร

นายไกรรักษ์ โชติรัตน์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม