O2 ข้อมูลผู้บริหาร

นายอานนท์ คงเกตุ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม

สอบถามได้ค่ะ