หน้าแรก

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศเจตจำนง “โรงเรียนสุจริต”


ครูสมเกียรติ ศิริเวช

กันยายน 15, 2022

นายอานนท์ คงเกตุ
ผอ. โรงเรียนบ้านเขาแหลม

โรงเรียนบ้านเขาแหลม
BAAN KHAOLEAM SCHOOL

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

โรงเรียนบ้านเขาแหลม
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
โทร. 039 -497-766
E-mail : bankhaoleam@sk1edu.go.th

งานระบบเครือข่ายและสารสนเทศโรงเรียน
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
ครูสมเกียรติ ศิริเวช
E-mail : somkaitsiriwet@gmail.com

เข้าสู่ระบบ
ขอใช้อีเมลล์องค์กร
สพป.สระแก้วเขต 1
EMIS