หน้าแรก

01
02
03
04
05
07
08
09
11
10
12
17
19
18
13
15
22
23
24
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

ประกาศเจตจำนง “โรงเรียนสุจริต”


ครูสมเกียรติ ศิริเวช

สิงหาคม 24, 2023

นายอานนท์ คงเกตุ
(Mr.Arnon Kongkhet)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทร :
E-mail : arnon@sk1edu.go.th

โรงเรียนบ้านเขาแหลม
BAAN KHAOLEAM SCHOOL

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สอบถามได้ค่ะ